Cicle de Grau Superior

Desenvolupalment d’Aplicacions Multiplataforma DAM

El desenvolupament d’aplicacions informàtiques és un sector consolidat i, juntament amb el Big Data, esdevé un àmbit amb demanda laboral, que requerirà d’aquí al 2020 la creació de 900.000 llocs de treballs a Europa.

1r Curs

Horari de matins

8:00 – 14:40 h

Pla d’estudis

M01 – Sistemes Informàtics

198 hores

M02 – Base de dades

231 hores

M03 – Programació

165 hores

M04 – Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació

99 hores

M05 – Entorns de desenvolupament

66 hores

M06 – Accés a dades

132 hores

M07 – Desenvolupament d’interfícies

99 hores

M08 – Programació multimèdia i dispositius mòbils

99 hores

M09 – Programació de serveis i processos

99 hores

M10 – Sistemes de gestió empresarial

99 hores

M11 – Formació i orientació laboral

99 hores

M12 – Empresa i iniciativa emprenedora

66 hores

M13 – Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

99 hores

M13 – Formació en centres de treball

317 hores

Què és el Dual ?

L'avantatge de la formació dual és que prèviament es signen convenis amb empreses, que permeten als alumnes rebre una part de la formació directament en el lloc de treball i tenir un sou durant les pràctiques.

Empreses Col.laboradores

Per què informàtica ?

  • Previsió UE 2025, només 14% llocs de treball no requeriran titulació o acreditació.
  • En Cicles de Grau Superior, la família d’informàtica registra una inserció 84,11%.