Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

 • Muntatge i manteniment d’equips.
 • Sistemes Operatius en Xarxa.

 • Seguretat informàtica.
 • Empresa i Iniciativa emprenadora
 • Formació en centres de treball.
 • Anglès Tècnic.
 • Horaris de Matins, de 8:00 a 14:40h.

 • Aplicacions Web.
 • Programació bàsica amb Python.
Visit Canal

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Aquests estudis capaciten per instal.lar i mantenir serveis sobre xarxes fixes i mobils, serveis d'Internet i els sistemes informàtics monousuari i multiusuari, i prestar suport a la persona usuària.

Durada del Cicle

2000 hores ( 2 cursos acadèmics ) 100%
1650 hores de formació de l’institut 82%
350 hores de pràctiques en centres de treball 17%

Tríptic cicle

Descarregar Triptic Cicle

Sortides professionals

 • Tècnic instal.lador d’equip informàtics

 • Tècnic de suport informàtic

 • Tècnic de xarxes de dades

 • Reparador de perifèrics microinformàtics

 • Comercial de microinformàtica

 • Operador de sistemes

Llocs de treball

 • Empreses proveïdores de serveis informàtics

 • Empreses de comunicacions

 • Empreses proveïdores de serveis d’Internet

 • Qualsevol empresa, al departament d’informàtica

Accés a altres estudis

Batxillerat

 • S’obté la convalidació de les matèries optatives i del treball de recerca.

Cicle de Grau Superior

 • S’obté la convalidació dels mòduls FOL i EIE